Od dnia 25 maja 2018 roku stosujemy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Chcielibyśmy poinformować Państwa o zasadach, na jakich będzie odbywało się przetwarzanie danych osobowych przez
"MERYDIAN" Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna jako administratora Państwa danych, od dnia rozpoczęcia stosowania przepisów Rozporządzenia.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody.
Pełną informację o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem:
Polityka Prywatności
Rozpoczynając korzystanie z Serwisu oświadczacie Państwo, że zapoznaliście się z polityką prywatności.

Rozumiem
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia jej działania i dla celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce.
Pełną informację o zasadach korzystania z plików cookies znajdziecie Państwo w Polityce Cookies dostępnej pod linkiem:Polityka Cookies

Wyrażam zgodę
TELEFON: (42) 637 77 96 - 98 E-MAIL: BROKER@MERYDIAN.PLpanel

Data dodania 2019-12-04

USŁUGA UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO im. JANA BOŻEGO w LUBLINIE (3 PAKIETY)

Działając w imieniu Zamawiającego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie, zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie (3 Pakiety)

Postępowanie nr SPSW/1/2019

DATA SKŁADANIA OFERT: 12.12.2019

Ofertę należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego - MERYDIAN BDU SA, 90-456 Łódź, 
ul. Piotrkowska 233, sekretariat, nie później niż do dnia 12.12.2019 r. do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego MERYDIAN BDU SA, 90-456 Łódź,

ul. Piotrkowska 233, sala konferencyjna w dniu 12.12.2019 r., o godz. 11:15

Wykonawca informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie w formie elektronicznej zgodnie z wskazaniem sposobu komunikowania się z Zamawiającym z Wykonawcami – wskazanej w Rozdziale XIV i IX niniejszej SIWZ wysyłając wniosek na mail m.misiak@merydian.pl . We wniosku o przesłanie Części poufnej SIWZ należy podać dane dotyczące Wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje powołując się na numer przedmiotowego postępowania. 

 

Lista dokumentów do pobrania
informacja po otwarciu ofert
Ogłoszenie 631805-N-2019
SIWZ
Wyjaśnienia
Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf
Załącznik nr 3a Wzor umowy dla pakietu 1
Załącznik nr 3b Wzor umowy dla pakietu 2
Załącznik nr 3c Wzor umowy dla pakietu 3
Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla Pakietu 1
Załącznik nr 4b Formularz ofertowy dla Pakietu 2
Załącznik nr 4c Formularz ofertowy dla pakietu 3
Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 7 Oświadczenie grupa kapitałowa
Zmiana ogłoszenia
Kontakt
MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA

ul. Piotrkowska 233 90-456 Łódź
tel.: (42) 637 77 96 - 98
fax.: (42) 637 77 99
broker@merydian.pl
Regulamin
Zapytaj nas...
e-mail
Obowiązek INFORMACYJNY według RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest "MERYDIAN" Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: wysłania odpowiedzi na zadane pytania, w tym złożenia spersonalizowanej oferty oraz wysyłania informacji o aktualnej ofercie handlowej Administratora – pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują następujące prawa: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Pełną informację o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem: Polityka Prywatności