Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglą…darki. zamknij
TELEFON: (42) 637 77 96 - 98 E-MAIL: BROKER@MERYDIAN.PLpanel


Referencje

„Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA pragnie wyrazić zadowolenie ze współpracy z Brokerskim Domem Ubezpieczeniowym Merydian SA.

BDU Merydian SA będąc jednym z partnerów biznesowych ŁSSE SA jest jednocześnie naszym brokerem. Obsługa naszych umów ubezpieczeniowych to umiejętność dostosowania się brokera do szczególnych wymagań, jakie niesie za sobą działalność ŁSSE SA”.

 


Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
 

„Fachowość, rzetelność w wypracowaniu najlepszych rozwiązań oraz profesjonalna wiedza merytoryczna pracowników Merydian SA sprawiają, że firmie tej można powierzyć najbardziej skomplikowane problemy ubezpieczeniowe”.


Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
 

„Pragniemy polecić usługi brokerskie świadczone przez Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Merydian SA.

Pozycja przedsiębiorstwa na rynku oraz jego rozwój w gospodarce rynkowej zależą od wielu czynników. Jednym z nich jest właściwa ocena ryzyka w firmie, a dokonanie jej prawidłowej oceny wiąże się ze specjalistycznym przygotowaniem”.


Cementownia WARTA SA w Działoszynie
 
 

„Federacja nasza powierzyła firmie Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Merydian SA opracowanie i wdrożenie grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie. Przygotowany program zawiera wiele ciekawych i nowatorskich rozwiązań dających szeroką ochronę ubezpieczeniową dla pracowników i ich rodzin. Został on wdrożony w Izbach i Urzędach Skarbowych w całym kraju i spotkał się z zadowoleniem pracowników. Firma Merydian SA prowadzi bieżący nadzór nad naszymi sprawami ubezpieczeniowymi.

Możemy śmiało polecić BDU Merydian SA, jako firmę wysoce profesjonalną i rzetelną w działaniu”.


Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych
 
 
 

Wysoka jakość usług świadczonych przez Merydian Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA pozwoliła nam odnieść szereg korzyści związanych z ochroną ubezpieczeniową naszych pracowników.

Powierzając sprawy ubezpieczeń brokerowi, możemy skoncentrować się wyłącznie na podstawowej działalności, a sprawy ubezpieczeń pozostawić w rękach specjalistów.”


Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
 
 
 

„Znajomość mechanizmów ubezpieczeniowych oraz profesjonalizm pracowników MERYDIAN SA są gwarancją właściwej ochrony ubezpieczeniowej dla Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”.


Instytut "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
 
 

„Odpowiednio przygotowanych specjalistów łączących wiedzę z zakresu działalności medycznej, prawa i ubezpieczeń proponuje Państwu Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Merydian SA.”


Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi
 
 

„Wprowadzony program ubezpieczeniowy w naszym Szpitalu spełnia stawiane wymogi. Proponowane ponadstandardowe rozwiązania wydatnie podwyższają bezpieczeństwo naszej placówki”.


Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
 
 

„Dzięki nowoczesnej i rzetelnej obsłudze, współpraca z BDU Merydian SA daje poczucie bezpieczeństwa. Kompleksowy program ubezpieczeń wprowadzony przez brokera cechuje się rozwiązaniami, które istotnie poprawiają bezpieczeństwo naszej działalności. Wysoki poziom przygotowania pracowników łączących wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i ubezpieczeń oraz profesjonalna obsługa merytoryczna zapewniają pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów
także w procesie likwidacji szkód”.


Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
 
 

 

Kontakt
MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA

ul. Piotrkowska 233 90-456 Łódź
tel.: (42) 637 77 96 - 98
fax.: (42) 637 77 99
broker@merydian.pl
Zapytaj nas...
e-mail
Obowiązek INFORMACYJNY według RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

1) administratorem Twoich danych osobowych jest "MERYDIAN" Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych Pan Paweł Bociąga, z którym możesz się skontaktować pod adresem iod@merydian.pl;
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działalności brokerskiej w szczególności w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (a od 01.10.2018r. z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń) tj. przy zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, a także w sprawach o odszkodowanie jak również przy organizowaniu i podczas nadzorowania czynności brokerskich.
Dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz na podstawie zgody; 4) kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adresy mailowe, numery identyfikacyjne, dane o stanie zdrowia;
5) odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa;
6) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, jeśli ją wyraża�eś; nie krócej niż 10 lat od dnia zakończenia współpracy;
8) posiadasz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10) tam gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście albo brak możliwości realizowania usługi lub umowy;
11) decyzje podejmowane wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
Obowiązek INFORMACYJNY według RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

1) administratorem Twoich danych osobowych jest "MERYDIAN" Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna;
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować pod adresem iod@merydian.pl
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działalności brokerskiej w szczególności w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (a od 01.10.2018r. z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń) tj. przy zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, a także w sprawach o odszkodowanie jak również przy organizowaniu i podczas nadzorowania czynności brokerskich.
Dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz na podstawie zgody; 4) kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adresy mailowe, numery identyfikacyjne, dane o stanie zdrowia;
5) odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa;
6) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, jeśli ją wyraża�eś; nie krócej niż 10 lat od dnia zakończenia współpracy;
8) posiadasz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10) tam gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście albo brak możliwości realizowania usługi lub umowy;
11) decyzje podejmowane wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.