Od dnia 25 maja 2018 roku stosujemy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Chcielibyśmy poinformować Państwa o zasadach, na jakich będzie odbywało się przetwarzanie danych osobowych przez
"MERYDIAN" Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna jako administratora Państwa danych, od dnia rozpoczęcia stosowania przepisów Rozporządzenia.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody.
Pełną informację o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem:
Polityka Prywatności
Rozpoczynając korzystanie z Serwisu oświadczacie Państwo, że zapoznaliście się z polityką prywatności.

Rozumiem
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia jej działania i dla celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce.
Pełną informację o zasadach korzystania z plików cookies znajdziecie Państwo w Polityce Cookies dostępnej pod linkiem:Polityka Cookies

Wyrażam zgodę
TELEFON: (42) 637 77 96 - 98 E-MAIL: BROKER@MERYDIAN.PLpanel


Program ubezpieczeń dla Wielkopolskiej KWP - Program ubezpieczeń grupowych w TUnŻ WARTA SA

Instrukcja przystąpienia do ubezpieczenia w TUnŻ WARTA SA on-line: https://edeklaracja.warta.pl
 
 
Uzupełniając deklarację on-line należy wpisać Numer Polisy: NG0024214 oraz  PINKOD: 5665092, bardzo proszę również pamiętać, aby w momencie przystępowania do ubezpieczenia przez e-Deklaracje na etapie wypełniania deklaracji, na pierwszej stronie po wpisaniu zawodu (FUNKCJONARIUSZ lub PRACOWNIK POLICJI) oraz formy zatrudnienia (umowa o pracę) i daty zatrudnienia, należy wybrać z listy rozwijanej daną KOMENDĘ POLICJI, w której są Państwo obecnie zatrudnieni.

Po zalogowaniu na stronie https://edeklaracja.warta.pl - przystępujemy do ubezpieczenia wypełniając po kolei wszystkie niezbędne dane osobowe oraz teleadresowe (adres e-mail i numer telefonu komórkowego, na który przyjdą KOD-y do logowania).
 
WAŻNE: w przypadku gdy przystępują Państwo do ubezpieczenia w godzinach pracy, z dostępem tylko do skrzynki służbowej, należy wpisać służbowy adres e-mailowy, ponieważ podczas procesu przystąpienia przyjdzie Państwu link do dalszego logowania i nie ukończycie Państwo procesu przystąpienia do ubezpieczenia w przypadku podania innego adresu e-mail np. prywatnego, do którego może być zablokowany dostęp z poziomu Komendy Policji.

W związku z pojawiającymi się pytaniami od funkcjonariuszy i pracowników  dotyczącymi  przystąpienia do ubezpieczenia przez osobę bliską (współmałżonka/partnera/pełnoletnie dziecko) – oczywiście każda z tych osób może również przystąpić poprzez portal e-Deklaracje, natomiast w zakładce 5 podczas wypełniania e-Deklaracji przez pracownika/funkcjonariusza – trzeba obligatoryjnie wskazać osoby powiązane podając ich dane osobowe i PESEL (współmałżonka/partnera/pełnoletnie dziecko) – jest to tylko widoczne dla pracownika/funkcjonariusza, wtedy one również będą mogły skorzystać z tej formy (w systemie PESEL ubezpieczonego jest powiązany z PESEL-em współmałżonka/partnera/pełnoletniego dziecka).

Przypominamy, że aby przystąpić do ubezpieczenia należy wypełnić deklarację on-line lub w wersji papierowej oraz oświadczenie o potrąceniu składek z wynagrodzenia (przekazując je do Związku Zawodowego Pracowników Policji w POZNANIU - osób wyznaczonych” Komunikatem z dnia 23.08.2022” do zbierania Oświadczeń i Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia TUnŻ WARTA S.A. wypełnianych w wersji papierowej), ww. dokumenty zostaną przekazane do 10 dnia każdego miesiąca do Wydziału finansów, aby mogły zostać dokonane potrącenia składek z wynagrodzenia.
 
W  druku deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia w wersji papierowej (do pobrania poniżej) należy pamiętać, że punkt  „G" w deklaracji wypełniają wyłącznie przystępujący partnerzy życiowi.

 

Kontakt
MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA

ul. Piotrkowska 233 90-456 Łódź
tel.: (42) 637 77 96 - 98
fax.: (42) 637 77 99
broker@merydian.pl
Regulamin
Zapytaj nas...
e-mail
Obowiązek INFORMACYJNY według RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest "MERYDIAN" Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: wysłania odpowiedzi na zadane pytania, w tym złożenia spersonalizowanej oferty oraz wysyłania informacji o aktualnej ofercie handlowej Administratora – pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują następujące prawa: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Pełną informację o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem: Polityka Prywatności