Od dnia 25 maja 2018 roku stosujemy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Chcielibyśmy poinformować Państwa o zasadach, na jakich będzie odbywało się przetwarzanie danych osobowych przez
"MERYDIAN" Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna jako administratora Państwa danych, od dnia rozpoczęcia stosowania przepisów Rozporządzenia.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody.
Pełną informację o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem:
Polityka Prywatności
Rozpoczynając korzystanie z Serwisu oświadczacie Państwo, że zapoznaliście się z polityką prywatności.

Rozumiem
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia jej działania i dla celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce.
Pełną informację o zasadach korzystania z plików cookies znajdziecie Państwo w Polityce Cookies dostępnej pod linkiem:Polityka Cookies

Wyrażam zgodę
TELEFON: (42) 637 77 96 - 98 E-MAIL: BROKER@MERYDIAN.PLpanel


Informacja dla akcjonariuszy

Łódź, dnia 09 maja 2024 r.

Zarząd „MERYDIAN" Brokerskiego Domu Ubezpieczeniowego  S. A. niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  „MERYDIAN" B.D.U.  S.A. odbędzie się w dniu 10 czerwca 2024 r. o godz. 12:30  w Kancelarii Notarialnej Pani Małgorzaty Nierychłej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 15/4. Proponowany porządek obrad jest następujący:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2023, sprawozdania Rady Nadzorczej za ten okres oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 

Łódź, dnia 31 maja 2023 r.

Zarząd „MERYDIAN” Brokerskiego Domu Ubezpieczeniowego S. A. niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „MERYDIAN” B.D.U. S.A. odbędzie się w dniu 14 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Pani Małgorzaty Nierychłej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 15/4. Proponowany porządek obrad jest następujący:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2022, sprawozdania Rady Nadzorczej za ten okres oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 8. Podjęcie uchwały o zgodzie na połączenie spółek.
 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Łódź, dnia 23 czerwca 2022 r.

Zarząd „MERYDIAN” Brokerskiego Domu Ubezpieczeniowego S. A. niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „MERYDIAN” B.D.U. S.A. odbędzie się w dniu 12.07.2022 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Pani Małgorzaty Nierychłej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 15/4. Proponowany porządek obrad jest następujący:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2021, sprawozdania Rady Nadzorczej za ten okres oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 8. Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Łódź, dnia 11 stycznia 2022 r.

Zarząd „MERYDIAN” Brokerskiego Domu Ubezpieczeniowego S. A. niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „MERYDIAN” B.D.U. S A odbędzie się w dniu 25.01.2022 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Pani Małgorzaty Nierychłej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 15/4. Proponowany porządek obrad jest następujący:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.
 7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Łódź, dnia 10 września 2021 r.

Zarząd „MERYDIAN” Brokerskiego Domu Ubezpieczeniowego S. A. niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „MERYDIAN” B.D.U. S A odbędzie się w dniu 28.09.2020 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Pani Małgorzaty Nierychłej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 15/4. Proponowany porządek obrad jest następujący:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2020, sprawozdania Rady Nadzorczej za ten okres oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Łódź, dnia 20 sierpnia 2020 r.

Zarząd „MERYDIAN” Brokerskiego Domu Ubezpieczeniowego S. A. niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „MERYDIAN” B.D.U. S A odbędzie się w dniu 14.09.2020 r. o godz. 14:00 w Kancelarii Notarialnej Pani Małgorzaty Nierychłej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 15/4. Proponowany porządek obrad jest następujący:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok, sprawozdania finansowego za rok 2019, sprawozdania Rady Nadzorczej za ten okres oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania uproszczeń dla małych jednostek.
 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 


 

 

Podstawowe informacje

Firma                           Merydian Brokerski Dom Ubezpieczeniowy S.A.

Adres                           90-456 Łódź ul. Piotrkowska 233

Forma prawna             spółka akcyjna

Numer KRS                 0000048205

NIP                              725-17-06-712

Regon                          472042317

 

Władze spółki

Zarząd:                        Michał Gabryelak                  Prezes Zarządu

Piotr Błasiak                           V –ce Prezes Zarządu

Jacek Koncman                      V-ce Prezes Zarządu

Andrzej Wychowaniec             V-ce Prezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Elżbieta Koncman                Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Anna Wychowaniec              Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Błasiak               Członek Rady Nadzorczej

 

Kontakt
MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA

ul. Piotrkowska 233 90-456 Łódź
tel.: (42) 637 77 96 - 98
fax.: (42) 637 77 99
broker@merydian.pl
Regulamin
Zapytaj nas...
e-mail
Obowiązek INFORMACYJNY według RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest "MERYDIAN" Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: wysłania odpowiedzi na zadane pytania, w tym złożenia spersonalizowanej oferty oraz wysyłania informacji o aktualnej ofercie handlowej Administratora – pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują następujące prawa: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Pełną informację o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem: Polityka Prywatności