Od dnia 25 maja 2018 roku stosujemy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Chcielibyśmy poinformować Państwa o zasadach, na jakich będzie odbywało się przetwarzanie danych osobowych przez
"MERYDIAN" Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna jako administratora Państwa danych, od dnia rozpoczęcia stosowania przepisów Rozporządzenia.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody.
Pełną informację o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem:
Polityka Prywatności
Rozpoczynając korzystanie z Serwisu oświadczacie Państwo, że zapoznaliście się z polityką prywatności.

Rozumiem
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia jej działania i dla celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce.
Pełną informację o zasadach korzystania z plików cookies znajdziecie Państwo w Polityce Cookies dostępnej pod linkiem:Polityka Cookies

Wyrażam zgodę
TELEFON: (42) 637 77 96 - 98 E-MAIL: BROKER@MERYDIAN.PLpanel

Data dodania 2020-07-08

USŁUGA UBEZPIECZENIA „PODDĘBICKIEGO CENTRUM ZDROWIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3 PAKIETY) - Znak sprawy PCZ/ZP/3330/6/2020

 

Działając w imieniu Zamawiającego, zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę  Ubezpieczenia „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (3 PAKIETY) - Znak sprawy PCZ/ZP/3330/6/2020

Wykonawca, informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie w formie elektronicznej na adres mailowy tj. m.misiak@merydian.pl lub a.wychowaniec@merydian.pl, osób  uprawnionych przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami – w Rozdziale IX  SIWZ

We wniosku o przesłanie Części poufnej SIWZ należy podać dane dotyczące Wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje powołując się na numer przedmiotowego postępowania.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego:

MERYDIAN BDU SA, 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 233, sekretariat, nie później niż do dnia 21.07.2020 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego: MERYDIAN BDU SA, 90-456 Łódź,

ul. Piotrkowska 233, sala konferencyjna w dniu 21.07.2020 r., o godz. 11:15.

Lista dokumentów do pobrania
informacja po otwarciu 23.07.2020.pdf
Odpowiedzi- informacja na stronę 16.07.2020.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
SIWZ
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Załącznik nr 3a Wzor umowy dla pakietu 1
Załącznik nr 3b Wzor umowy dla pakietu 2
Załącznik nr 3c Wzor umowy dla pakietu 3
Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla Pakietu 1
Załącznik nr 4b Formularz ofertowy dla Pakietu 2
Załącznik nr 4c Formularz ofertowy dla Pakietu 3
Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 7 Oświadczenie grupa kapitałowa
Kontakt
MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA

ul. Piotrkowska 233 90-456 Łódź
tel.: (42) 637 77 96 - 98
fax.: (42) 637 77 99
broker@merydian.pl
Regulamin
Zapytaj nas...
e-mail
Obowiązek INFORMACYJNY według RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest "MERYDIAN" Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: wysłania odpowiedzi na zadane pytania, w tym złożenia spersonalizowanej oferty oraz wysyłania informacji o aktualnej ofercie handlowej Administratora – pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują następujące prawa: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Pełną informację o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem: Polityka Prywatności