Od dnia 25 maja 2018 roku stosujemy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Chcielibyśmy poinformować Państwa o zasadach, na jakich będzie odbywało się przetwarzanie danych osobowych przez
"MERYDIAN" Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna jako administratora Państwa danych, od dnia rozpoczęcia stosowania przepisów Rozporządzenia.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody.
Pełną informację o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem:
Polityka Prywatności
Rozpoczynając korzystanie z Serwisu oświadczacie Państwo, że zapoznaliście się z polityką prywatności.

Rozumiem
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia jej działania i dla celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce.
Pełną informację o zasadach korzystania z plików cookies znajdziecie Państwo w Polityce Cookies dostępnej pod linkiem:Polityka Cookies

Wyrażam zgodę
TELEFON: (42) 637 77 96 - 98 E-MAIL: BROKER@MERYDIAN.PLpanel

Data dodania 2017-06-23

USŁUGA UBEZPIECZENIA „PODDĘBICKIEGO CENTRUM ZDROWIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2 PAKIETY)

Działając w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm., zwanej też dalej ustawą Pzp) Zamawiający zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej PoNIżej 209.000 EURO na: usługę ubezpieczenia „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością w Poddębicach (2 PAKIETY).

Lista dokumentów do pobrania
Informacja z otwarcia ofert
Odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania PCZ sp. z o.o. 04.07.2017.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
SIWZ
zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf
Załącznik nr 1 Charakterystyka Zamawiającego
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3a Projekt umowy Pakiet 1
Załącznik nr 3b Projekt umowy Pakiet 2
Załącznik nr 4a Formularz ofertowy Pakiet 1
Załącznik nr 4b Formularz ofertowy Pakiet 2
Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy art. 25a ust. 1
Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust. 1
Załącznik nr 7 Oświadczenie grupa kapitałowa
Załącznik nr 8 Wykaz sprzętu elektronicznego
Załącznik nr 9 Oświadczenie wykonawcy o obowiązku podatkowym
Zmodyfikowany Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Kontakt
MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA

ul. Piotrkowska 233 90-456 Łódź
tel.: (42) 637 77 96 - 98
fax.: (42) 637 77 99
broker@merydian.pl
Regulamin
Zapytaj nas...
e-mail
Obowiązek INFORMACYJNY według RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest "MERYDIAN" Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: wysłania odpowiedzi na zadane pytania, w tym złożenia spersonalizowanej oferty oraz wysyłania informacji o aktualnej ofercie handlowej Administratora – pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują następujące prawa: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Pełną informację o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem: Polityka Prywatności