Od dnia 25 maja 2018 roku stosujemy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Chcielibyśmy poinformować Państwa o zasadach, na jakich będzie odbywało się przetwarzanie danych osobowych przez
"MERYDIAN" Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna jako administratora Państwa danych, od dnia rozpoczęcia stosowania przepisów Rozporządzenia.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody.
Pełną informację o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem:
Polityka Prywatności
Rozpoczynając korzystanie z Serwisu oświadczacie Państwo, że zapoznaliście się z polityką prywatności.

Rozumiem
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia jej działania i dla celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce.
Pełną informację o zasadach korzystania z plików cookies znajdziecie Państwo w Polityce Cookies dostępnej pod linkiem:Polityka Cookies

Wyrażam zgodę
TELEFON: (42) 637 77 96 - 98 E-MAIL: BROKER@MERYDIAN.PLpanel

Data dodania 2018-01-09

Usługa Ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (4 PAKIETY))

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (4 PAKIETY), w zakresie:

 

dla Pakietu 1

ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk;

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;

 

dla Pakietu 2

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;

 

dla Pakietu 3

ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych

dla Pakietu 4

ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

 

Zamawiający określa poufny charakter informacji zawartej w części:

Załącznik nr 1             –             Charakterystyka Zamawiającego

Załącznik nr 2             –             Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7             –             Wykaz sprzętu elektronicznego

Załącznik nr 10           –            Wykaz pojazdów

 

Wykonawca informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie w formie elektronicznej na adres mailowy wskazanych osób uprawnionych przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami – wskazanych w Rozdziale IX niniejszej SIWZ.

We wniosku o przesłanie Części poufnej SIWZ należy podać dane dotyczące Wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje powołując się na numer przedmiotowego postępowania.

 

Lista dokumentów do pobrania
1 odpowiedzi na pytania 18.01.2018.pdf
2 odpowiedzi na pytania 23.01.2018.pdf
2018.03.05. Zawiadomienie o wyniku.pdf
3 odpowiedzi na pytania 29.01.2018
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
Załącznik 4c Formularz ofertowy dla Pakietu 3 - NIEAKTUALNY!
Załącznik nr 3a Wzór umowy dla Pakietu 1
Załącznik nr 3b Wzór umowy dla Pakietu 2
Załącznik nr 3c Wzór umowy dla Pakietu 3
Załącznik nr 3d Wzór umowy dla Pakietu 4
Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla Pakietu 1
Załącznik nr 4b Formularz ofertowy dla Pakietu 2
Załącznik nr 4d Formularz ofertowy dla Pakietu 4
Załącznik nr 5 do SIWZ JEDZ
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 8 Oświadczenie_o zasobach podmiotów
Załącznik nr 9 Oświadczenie wykonawcy o obowiązku podatkowym
Zmodyfikowany Załącznik nr 4c Formularz ofertowy dla Pakietu 3
Kontakt
MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA

ul. Piotrkowska 233 90-456 Łódź
tel.: (42) 637 77 96 - 98
fax.: (42) 637 77 99
broker@merydian.pl
Regulamin
Zapytaj nas...
e-mail
Obowiązek INFORMACYJNY według RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest "MERYDIAN" Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: wysłania odpowiedzi na zadane pytania, w tym złożenia spersonalizowanej oferty oraz wysyłania informacji o aktualnej ofercie handlowej Administratora – pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują następujące prawa: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Pełną informację o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem: Polityka Prywatności