Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglą…darki. zamknij
TELEFON: (42) 637 77 96 - 98 E-MAIL: BROKER@MERYDIAN.PLpanelPROGRAM UBEZPIECZENIA OD UTRATY DOCHODU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I CHORÓB DEDYKOWANY LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - CZŁONKOM OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

 

Szanowni Państwo,

 

Ubezpieczenie od utraty dochodu w następstwie nieszczęśliwych wypadków i chorób dedykowane jest lekarzom i lekarzom dentystom, a jego rolą jest zapewnienie kompleksowej ochrony dostosowanej do indywidualnych potrzeb każdego lekarza / lekarza dentysty.

 

Najważniejszymi atutami produktu są:

 • wysoka suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu nieszczęśliwych wypadków – do 10.000.000 PLN,
 • tzw. tabela otwarta inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • całkowita trwała niezdolność do pracy w konkretnie wskazanym zawodzie / specjalizacji zarówno w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jak i choroby
 • okresowa całkowita niezdolność do pracy wskutek jakiejkolwiek choroby lub nieszczęśliwego wypadku,
 • gwarancja pokrycia utraconego dochodu – w przypadku okresowej niezdolności do pracy (np. zwolnienie L4),
 • wysoki wiek przystąpienia do ubezpieczenia – do 80 lat
 • możliwość ubezpieczenia ryzyk ekstremalnych (m.in. wspinaczka wysokogórska, latanie w charakterze członka załogi i wiele innych)
 • szeroki wybór klauzul dodatkowych

 Charakterystyka produktu

W ramach ubezpieczenia możliwe jest włączenie do zakresu ochrony ubezpieczeniowej:

 1. Śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku; maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 10.000.000 zł, lecz nie więcej niż dziesięciokrotność rocznego przychodu Ubezpieczonego (wyjątek: dla sumy ubezpieczenia do 750.000 zł przychód nie ma znaczenia); produkt ten może być wybrany samodzielnie lub w połączeniu z pozostałymi. Możliwe do włączenia świadczenia dodatkowe: zasiłek pogrzebowy – płatny w przypadku śmierć z każdej przyczyny.
 2. Trwałego całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku; ryzyko to nie może zostać wybrane samodzielnie (tzn.: może funkcjonować w połączeniu z ubezpieczeniem śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub całkowitej okresowej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku). Wysokość sumy ubezpieczeniowej jest równa tej, wybranej w ubezpieczeniu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Zaletą produktu jest istnienie tzw.: otwartej tabeli inwalidztwa, zgodnie z którą świadczenie jest wypłacane za każdy rodzaj inwalidztwa. Możliwe do włączenia świadczenia dodatkowe: refundacja kosztów przystosowania do życia w niepełnosprawności po nieszczęśliwym wypadku, trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, dzienny zasiłek za pobyt w szpitalu i rekonwalescencję w domu w wyniku nieszczęśliwego wypadku i choroby, refundacja kosztów medycznych związanych z leczeniem po nieszczęśliwym wypadku.
 3. Całkowitej trwałej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku (z możliwością rozszerzenia o choroby); produkt ten nie może zostać wybrany samodzielnie (tzn.: może funkcjonować w połączeniu z ubezpieczeniem śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub całkowitej okresowej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku). Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 10.000.000 zł, lecz nie więcej niż dziesięciokrotność rocznego przychodu Ubezpieczonego. Atutem produktu jest wypłata świadczenia w przypadku niezdolność do pracy w konkretnie wskazanym zawodzie / specjalizacji; w przypadku rozszerzenia zakresu o niezdolność do pracy w wyniku choroby, zakresem objęte są wszystkie choroby, z wyjątkiem psychicznych, umysłowych i depresji. Możliwe do dodania świadczenia dodatkowe: refundacja kosztów przystosowania do życia w niepełnosprawności po nieszczęśliwym wypadku, dzienny zasiłek za pobyt w szpitalu i rekonwalescencji w domu w wyniku nieszczęśliwego wypadku i choroby, refundacja kosztów medycznych związanych z leczeniem po nieszczęśliwym wypadku.
 4. Całkowitej okresowej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku (z możliwością rozszerzenia o choroby); produkt ten może być wybrany samodzielnie lub w połączeniu z pozostałymi. Wysokość miesięcznego zasiłku tzw. podtrzymanie dochodu nie może przekroczyć 65% miesięcznego przychodu Ubezpieczonego. Okres wyczekiwania (karencja) w przypadku nieszczęśliwego wypadku wynosi min 14 dni, a w przypadku choroby min 21 dni. Okresy te mogą być na życzenie Ubezpieczonego wydłużone. Okres odszkodowawczy, w którym Ubezpieczyciel będzie wypłacał miesięczne świadczenie ustala Ubezpieczony i może on wynosić od 24 nawet do 60 miesięcy. Możliwe do włączenia świadczenia dodatkowe: dzienny zasiłek za pobyt w szpitalu i rekonwalescencji w domu w wyniku nieszczęśliwego wypadku i choroby, refundacja kosztów medycznych związanych z leczeniem po nieszczęśliwym wypadku.

 W ramach ubezpieczenia ochroną mogą być także objęte ryzyka aktywnego życia tj.:

 • eksploracja jaskiń (w tym nurkowanie jaskiniowe),
 • wspinaczka wysokogórska poza szlakami turystycznymi (w tym z użyciem lin),
 • kolarstwo grawitacyjne,
 • kajakarstwo górskie lub rafting,
 • nurkowanie z akwalungiem poniżej trzydziestu metrów głębokości lub nurkowanie swobodne poniżej dziesięciu metrów głębokości,
 • żeglarstwo morskie w charakterze członka załogi po wodach międzynarodowych,
 • jazda konna,
 • skoki konne przez przeszkody,
 • narciarstwo lub snowboarding z wykorzystaniem helikoptera,
 • zjazdy na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, za wyjątkiem zjazdów pod opieką wykwalifikowanego instruktora zatrudnionego w miejscowym ośrodku narciarskim,
 • łowiectwo z użyciem broni palnej,
 • jazda na quadzie,
 • jazda na motocyklu o pojemności powyżej 125 cm3 w charakterze kierującego, za wyjątkiem jazdy w ramach zawodu określonego w Umowie ubezpieczenia,
 • Podróż lotnicza w charakterze innym niż pasażer.

 Jak zawrzeć ubezpieczenie

Z uwagi na wielowariantowość ubezpieczenia z tytułu utraty dochodu kalkulacja składki dokonywana jest indywidualnie dla każdego lekarza / lekarza dentysty.

Krok 1:

Zadzwoń do nas!. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 pod numerami telefonów:
042 637 77 96 – 98 (numer do biura "MERYDIAN" Brokerski Dom Ubezpieczeniowy S.A.)
osoby do kontaktu:
Anna Jurek (tel. kom. 506 289 336),
Agnieszka Staszewska Nazarczyk (tel. kom. 601 160 059).
W trakcie rozmowy telefonicznej, na podstawie informacji uzyskanych od lekarza / lekarza dentysty zostanie/ą wygenerowana/e oferta/y ubezpieczenia - zgodnie z preferencjami lekarza / lekarza dentysty.

Krok 2:

Na podstawie danych, zebranych w trakcie rozmowy telefonicznej, zostanie sporządzone zestawienie ofert. Zestawienie to, wraz z formularzem wyboru opcji ubezpieczenia oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia, zostanie przesłane na wskazany przez lekarza / lekarza dentystę adres mailowy. Po otrzymaniu zestawienia lekarz / lekarz dentysta podejmuje decyzję czy chce zawrzeć ubezpieczenie, a jeśli tak, to w jakim wariancie. 

Krok 3:

W przypadku akceptacji przedstawionych warunków i chęci zawarcia ubezpieczenia lekarz / lekarz dentysta wypełnia przesłany formularz wyboru, podpisuje i przesyła na adres goil@medyczne.pl . Na tej podstawie zostanie wystawiona polisa ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia liczy się (najwcześniej) od dnia następnego po opłaceniu składki / pierwszej raty, a za datę opłacenia uznaje się dzień dokonania przelewu (o ile na rachunku bankowym były wystarczające środki). 

Krok 4:

Polisa zostanie przesłana w formie elektronicznej na skrzynkę odbiorczą ubezpieczonego lekarza / lekarza dentysty. Na życzenie, może być ona także wystawiona w formie papierowej i przesłana na adres ubezpieczonego lekarza / lekarza dentysty.

 

 

Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań informacje można uzyskać:

pod numerami telefonu 042 637 77 96 – 98,
e-mail:
goil@merydian.pl

"MERYDIAN" Brokerski Dom Ubezpieczeniowy S.A.,
90-456 Łódź ul. Piotrkowska 233

Jolanta Żyłczyńska, tel. kom. 508 289 763

Anna Jurek, tel. kom. 506 289 336

 

Aktualności


Dodano dnia 2020-03-26

#ZostańwdomuW związku z sytuacją związaną z epidemią koronowirusa i zaleceń #Zostańwdomu wprowadziliśmy w Merydian BDU SA ...

Kontakt
MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA

ul. Piotrkowska 233 90-456 Łódź
tel.: (42) 637 77 96 - 98
fax.: (42) 637 77 99
broker@merydian.pl
Zapytaj nas...
e-mail
Obowiązek INFORMACYJNY według RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

1) administratorem Twoich danych osobowych jest "MERYDIAN" Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna;
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować pod adresem iod@merydian.pl; IOD jest Pani Kamila Wałęska
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działalności brokerskiej w szczególności w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (a od 01.10.2018r. z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń) tj. przy zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, a także w sprawach o odszkodowanie jak również przy organizowaniu i podczas nadzorowania czynności brokerskich.
Dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz na podstawie zgody; 4) kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adresy mailowe, numery identyfikacyjne, dane o stanie zdrowia;
5) odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa;
6) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, jeśli ją wyraża�eś; nie krócej niż 10 lat od dnia zakończenia współpracy;
8) posiadasz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10) tam gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście albo brak możliwości realizowania usługi lub umowy;
11) decyzje podejmowane wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
Obowiązek INFORMACYJNY według RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

1) administratorem Twoich danych osobowych jest "MERYDIAN" Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna;
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować pod adresem iod@merydian.pl
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działalności brokerskiej w szczególności w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (a od 01.10.2018r. z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń) tj. przy zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, a także w sprawach o odszkodowanie jak również przy organizowaniu i podczas nadzorowania czynności brokerskich.
Dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz na podstawie zgody; 4) kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adresy mailowe, numery identyfikacyjne, dane o stanie zdrowia;
5) odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa;
6) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, jeśli ją wyraża�eś; nie krócej niż 10 lat od dnia zakończenia współpracy;
8) posiadasz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10) tam gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście albo brak możliwości realizowania usługi lub umowy;
11) decyzje podejmowane wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.